Iglesia San Francisco

Perugachi Jorge

Iglesia San Francisco

  • Acrílico, 1.20x0.98
  • 1995