Toros

Flores Wiston

  • Óleo, 0.59x0.84
  • 1995